Säkerhet går före fall

Säkerhet är en trygget man ska ha på jobbet som man inte alltid kan vara säker på eftersom olyckor sker inte med vilje samt att man inte kan förutse vad som kan hända om en mejsel ramlar ner och kommer flytande ner på en om inte man har en hjälm som skyddar skallen från skada. Detta gjorde att på vårt företag så valde vi säkerhet före fall och olyckor och detta för att man vill inte behöva vara betalningsskyldig en annan person på grund av att man inte hade en säkerhet som kunde skydda en från fall från taket. Därför så sökte jag på taksäkerhet och skaffade ett takskydd som gjorde att man inte kunde ramla ner eller att en att man sparkade till ett verktyg och nu tack vare detta skydd så inser man värdet av det efter att man kunde ha åstadkommit skada om man inte hade detta skydd,